ตารางราคา 3 คอลัมน์ มีข้อความด้านซ้าย

ราคา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.reLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. เพิ่มข้อความที่นี่

เงิน
29$
ใส่คำอธิบายที่นี่...
ใส่ข้อความที่นี่..
ใส่ข้อความที่นี่..?
ใส่ข้อความที่นี่..
คลิกฉัน!
ทอง
49$
ใส่คำอธิบายที่นี่...
ใส่ข้อความที่นี่..
ใส่ข้อความที่นี่..?
ใส่ข้อความที่นี่..
ใส่ข้อความที่นี่..
คลิกฉัน!
แพลตตินั่ม
129$
ใส่คำอธิบายที่นี่...
ใส่ข้อความที่นี่..
ใส่ข้อความที่นี่..
ใส่ข้อความที่นี่..?
คลิกฉัน!

ตารางราคา 3 คอลัมน์ในพื้นหลัง

เงิน
29$
ใส่คำอธิบายที่นี่...
ใส่ข้อความที่นี่..
ใส่ข้อความที่นี่..?
ใส่ข้อความที่นี่..
คลิกฉัน!
แพลตตินั่ม
129$
ใส่คำอธิบายที่นี่...
ใส่ข้อความที่นี่..
ใส่ข้อความที่นี่..
ใส่ข้อความที่นี่..
Add any text here...
คลิกฉัน!

ราคา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.reLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. เพิ่มข้อความที่นี่

4 คอลัมน์ยุบ

ใส่ชื่อเรื่องที่นี่..
99$
ใส่คำอธิบายที่นี่...
ใส่ข้อความที่นี่..
ใส่ข้อความที่นี่..?
ใส่ข้อความที่นี่..
คลิกฉัน!
ใส่ชื่อเรื่องที่นี่..
99$
ใส่คำอธิบายที่นี่...
ใส่ข้อความที่นี่..
ใส่ข้อความที่นี่..?
ใส่ข้อความที่นี่..
ใส่ข้อความที่นี่..
คลิกฉัน!
ใส่ชื่อเรื่องที่นี่..
99$
ใส่คำอธิบายที่นี่...
ใส่ข้อความที่นี่..
ใส่ข้อความที่นี่..?
ใส่ข้อความที่นี่..
คลิกฉัน!
ใส่ชื่อเรื่องที่นี่..
99$
ใส่คำอธิบายที่นี่...
ใส่ข้อความที่นี่..
ใส่ข้อความที่นี่..?
ใส่ข้อความที่นี่..
ใส่ชื่อเรื่องที่นี่..
99$
ใส่คำอธิบายที่นี่...
ใส่ข้อความที่นี่..
ใส่ข้อความที่นี่..?
ใส่ข้อความที่นี่..
ใส่ข้อความที่นี่..
ใส่ชื่อเรื่องที่นี่..
99$
ใส่คำอธิบายที่นี่...
ใส่ข้อความที่นี่..
ใส่ข้อความที่นี่..?
ใส่ข้อความที่นี่..