โลโก้ปกติ

โลโก้ใน Dashed Grid

โลโก้ในตัวเลื่อน

โลโก้ในแถบเลื่อนเต็มความกว้าง