ถังแรงดัน HYDROLINE BEV 2000L.

Model : BEV

Size : 2000 L.