ถังแรงดัน HYDROLINE NXV 24L.

Model : BEV

Size : 24 L.