ถังแรงดัน HYDROLINE NXV 60L.

Model : BEV

Size : 60 L.