ทำบุญ บริษัทฯ ประจำปี 2565

ทำบุญบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ฮ.พัฒนารุ่งเรือง จำกัด ทำบุญ บริษัทฯ ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กรและรวมถึงบริษัทฯในเครือ พร้อมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน โดยมีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ พร้อมทั้งได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโดยมีพนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมงาน

ทำบุญประจำปี ฮ.พัฒนารุ่งเรือง
ทำบุญประจำปี ฮ.พัฒนารุ่งเรือง
ทำบุญประจำปี ฮ.พัฒนารุ่งเรือง
ทำบุญประจำปี ฮ.พัฒนารุ่งเรือง
ทำบุญประจำปี ฮ.พัฒนารุ่งเรือง
ทำบุญประจำปี ฮ.พัฒนารุ่งเรือง
ทำบุญประจำปี ฮ.พัฒนารุ่งเรือง
ทำบุญประจำปี ฮ.พัฒนารุ่งเรือง
ทำบุญประจำปี ฮ.พัฒนารุ่งเรือง