วาล์วลดแรงดัน

ทำหน้าที่ลดแรงดันน้ำในระบบเครื่องยนต์ดับเพลิง ระบบน้ำในอาคารและประปา

หมวดหมู่: